Quyết định số 09/2022/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bắc Ninh ngày 25/7/2022 về việc ban hành quy định phân cấp quản lý công tác tổ chức, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước, cán bộ công chức cấp xã tỉnh Bắc Ninh

Quyết định số 09/2022/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bắc Ninh ngày 25/7/2022 về việc ban hành quy định phân cấp quản lý công tác tổ chức, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước, cán bộ công chức cấp xã tỉnh Bắc Ninh

Ngày 25/7/2022 UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành Quyết định số 09/2022/QĐ-UBND quy định phân cấp quản lý công tác tổ chức, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước, cán bộ công chức cấp xã tỉnh Bắc ...
Ký kết phối hợp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện giữa Phòng GDĐT TP Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh) và Phòng GDĐT TP Lào Cai (tỉnh Lào Cai).

Ký kết phối hợp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện giữa Phòng GDĐT TP Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh) và Phòng GDĐT TP Lào Cai (tỉnh Lào Cai).

Ngày 17/9/2022; Tại trường THCS Ninh Xá - TP. Bắc Ninh. Với mục đích nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo toàn diện, ngành GDĐT thành phố Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh) đã phối hợp với ngành GDĐT Lào Cai ...
Ngành GDĐT thành phố Bắc Ninh với nghĩa cử cao đẹp_Ngày hội hiến máu - hành trình đỏ - kết nối giọt máu hồng miền quan họ 2022

Ngành GDĐT thành phố Bắc Ninh với nghĩa cử cao đẹp_Ngày hội hiến máu - hành trình đỏ - kết nối giọt máu hồng miền quan họ 2022

Tháng 7/2022, hưởng ứng lời kêu gọi "Ngày hội hiến máu - hành trình đỏ - kết nối giọt hồng miền quan họ năm 2022", ngành GDĐT thành phố đã phát động đợt vận động hiến máu nhân đạo tới toàn thể cán bộ ...