• Nguyễn Thị Minh Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân mầm non
  • Điện thoại:
   0982250405
  • Email:
   huonggiangquachthi@gmail.com
 • Đinh Thị Duyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cư nhân mầm non
  • Điện thoại:
   0986084873
  • Email:
   duyenmamnonhoamai@gmail.com
 • Nguyễn Thị Vân Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân mầm non
  • Điện thoại:
   0362970012
  • Email:
   nguyenvannga82bn@gmail.com